2024-cü il üçün abidələrin monitorinqinin aparılması haqqında

About Shusha

Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin 2024-cü il üçün monitorinqinin keçirilməsinə dair

                                                                                      TƏDBİRLƏR PLANI

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 sentyabr tarixli 352 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Şuşa şəhəri ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin monitorinqinin keçirilməsi Qaydası”nın 7-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq 2024-cü il üçün əlavədəki siyahıda adları qeyd edilən abidələrin monitorinqinin aparılması nəzərdə tutulur.

 1. Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin 7-4/3-1-3/2023 nömrəli 09.03.2023 tarixli Əmri ilə yaradılmış Monitorinq komissiyası Şuşa şəhəri ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin monitorinqini həyata keçirir. Qaydaya əsasən zəruri hallarda komissiyanın işinə ekspertlər (mühəndislər, tarixçilər, memarlar, arxeoloqlar və.s.) cəlb edilə bilər.

 

 1. Monitorinq 01.11.2024-cü il tarixdən başlayaraq 30.11.2024-cü il tarixədək bir ay müddətində davam edəcək.

 

 1. Monitorinq aşağıda göstərilən üsul və vasitələrlə həyata keçiriləcək:

 

  1. Monitorinq üsulları:
   1. abidələrə məxsus sənəd və məlumatların yoxlanılması;
   2. abidələrə baxışın keçirilməsi;
   3. lazım olduğu təqdirdə abidələrin ekspertizasının həyata keçirilməsi.

 

  1. Monitorinq vasitələri:
   1. fotofiksasiya da daxil olmaqla, abidənin naturada (yerində) öyrənilməsi;
   2. vizual ekspert qiymətləndirməsi;
   3. ehtiyac yarandığı təqdirdə zondaj və instrumental (alət) ölçmələr;
   4. ehtiyac yarandığı təqdirdə laboratoriya tədqiqatları;
   5. biblioqrafik və arxiv araşdırmaları.
 1. Abidənin konservasiyası, təmiri, bərpası, rekonstruksiyası və ya regenerasiyası haqqında təkliflər hazırlamaq üçün komissiya abidənin cari vəziyyəti, saxlanılması, istifadə proqramına riayət olunması və mühafizə vəziyyətini qiymətləndirir.

 

 1. Abidələrə təhlükə yaradan risk faktorlarının dairəsi aşağıdakı siyahı üzrə müəyyən ediləcək;
  1. Əsas təbii risk faktorları aşağıdakılardır:
   1. zəlzələ;
   2. su anbarlarının daşmasının təsiri;
   3. eroziya (fiziki, kimyəvi və bioloji);
   4. sel sularının təsiri;
   5. torpaq sürüşməsi;
   6. təbii yanğınlar.
  2. Əsas antropogen (insan fəaliyyəti) risk faktorları aşağıdakılardır:
   1. mühəndis-texniki və kənd təsərrüfatı işlərinin aparılması nəticəsində geoloji mühitin pozulması;
   2. bitki örtüyünün məhv edilməsi;
   3. səs-küy, vibrasiya və ətraf mühitin təbii fiziki parametrlərinin digər pozuntuları;
   4. ətraf mühitin çirkləndirilməsi;
   5. yanğın.
  3. Risk faktorlarının təsirinin təzahürü abidələrin quruluşunda (təməlində, hörgüsündə, divarlarında, tavanlarında, günbəzlərində, damlarında), dekorasiyasında (divar rəsmlərində, digər bəzək elementlərində, fasadlarında), abidə yerləşən ərazinin komponentlərində baş vermiş və ya baş verə biləcək dəyişikliklər şəklində müşahidə olunur.

 

 1. Monitorinqin nəticələri barədə hesabat komissiya tərəfindən hazırlanaraq idarəyə təqdim edilir.

 

 1. Monitorinqin aparılması məqsədilə yaradılmış komissiyanın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 

Komissiyanın sədri                   

Müslüm İmranlı                             Tarixi-mədəni irsin idarə olunması və qorunması şöbəsinin müdiri

 

Komissiyanın sədr müavini                   

Pərviz Poluxzadə                           Tarixi-mədəni irsin idarə olunması və qorunması şöbəsinin monitorinq üzrə aparıcı mütəxəssisi

 

 

Komissiyanın üzvləri

 

Nəzrin Əhmədzadə                        Tarixi-mədəni irsin idarə olunması və qorunması şöbəsinin tarixi memarlıq üzrə aparıcı mütəxəssisi

 

Elcan İbrahimov                             Ərazinin inkişafı və əmlakın idarə olunması şöbəsinin müdir müavini

 

Qorxmaz Kərimov                         Ərazinin inkişafı və əmlakın idarə olunması şöbəsinin sahə rəisi-mühəndisi

Səttar Quliyev                                Ərazinin inkişafı və əmlakın idarə olunması şöbəsinin inşaat mühəndisi

 

Vahid Abdullayev                          Tarixi-mədəni irsin idarə olunması və qorunması şöbəsinin abidələrin mühafizəsi üzrə aparıcı mütəxəssisi    

 

Nicat İsgəndərov                            Mənzil-kommunal və təmir xidmətinin direktoru

 

                                                                 Tədbirlər planı üzrə 2024-cü il üçün monitorinqi aparılacaq abidələrin

                                                                                                            S İ Y A H I S I

 

Sıra №-si

Abidənin inventar №-si

 

Abidənin adı

 

Tarixi

 

Yerləşdiyi ünvan

1

337

Qala divarları

1754-cü il

Şuşa şəhəri

2

338

Pənahəli xanın sarayı

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

3

339

Qara Böyük xanım bürcü

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

4

340

Heydər türbəsi

 

Şuşa şəhəri

5

341

Hacıquluların malikanəsi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

6

342

Xurşud banu Natəvanın evi

XVIII əsr

Xurşidbanu Natəvan küçəsi

7

343

Əsəd bəyin evi

XVIII əsr

Xan Şuşinski küçəsi

8

344

Yuxarı Gövhər ağa məscidi

1768-1769-cu illər

Şuşa şəhəri

9

345

Aşağı Gövhər ağa məscidi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

10

346

İkimərtəbəli karvansaray

XIX əsr

Qarabağ küçəsi

11

347

Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, kiçik yaşayış evi, böyük yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

12

351

Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi

XIX əsr

Üzeyir Hacıbəyli küçəsi

13

352

Xanlıq Muxtar karvansarayı

XVIII əsr

8 Noyabr küçəsi,

14

353

Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarayı

XVIII əsr

8 Noyabr küçəsi

15

354

Zülfüqar Hacıbəyovun evi

XIX əsr

Üzeyir Hacıbəyli küçəsi

16

355

Saatlı məscidi

XVIII əsr

8 Noyabr küçəsi

17

356

Gəncə qapısı

XVIII əsr

8 Noyabr küçəsi

18

357

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin evi

XVIII əsr

Soltan Hacıbəyli küçəsi

19

358

Qazançı kilsəsi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

20

359

Y.V. Çəmənzəminlinin evi

XVIII əsr

Y.V.Çəmənzəminli küçəsi, 19

21

360

Yuxarı məscid mədrəsəsi

XVIII əsr

Gövhər ağa küçəsi

22

361

Səfərov qardaşlarının karvansarayı

XVIII əsr

Gövhər ağa küçəsi

23

362

Sadıqcanın evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 40

24

363

Uğurlu bəyin evi

XVIII əsr

Xan Şuşinski küçəsi

25

364

Xan sarayı

XVIII əsr

Xurşidbanu Natəvan küçəsi

26

365

Şirin su hamamı

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi

27

366

Seyid Şuşinskinin evi

XIX əsr

S. Şuşunski küçəsi

28

367

M.P. Vaqifin türbəsi

XX əsr

M.P.Vaqif küçəsi

29

368

Qasım bəy Zakirin evi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi

30

369

Mədrəsə

XVIII əsr

Səfixan Qarabaği küçəsi

31

370

Behbudovların evi

XVIII əsr

Cıdır düzü küçəsi

32

371

Firudin bəyin evi

XVIII əsr

Pənahəli xan küçəsi

33

372

M.M. Nəvvabın evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi, 4

34

373

Bülbülün evi

XIX əsr

Bülbül küçəsi

35

374

F.B. Köçərlinin evi

XIX əsr

Soltan Hacıbəyli küçəsi

36

375

Hüseyn bəyin evi

XVIII əsr

M.P. Vaqif  küçəsi, 7

37

376

Keçəçi oğlu Məhəmmədin evi

XIX əsr

M.P. Vaqif  küçəsi, 10

38

377

Karvansaray

XVIII əsr

8 Noyabr küçəsi

39

378

Gəray Əsədovun evi

XVIII əsr

Nizami Gəncəvi küçəsi

40

379

S.S. Axundovun evi

XIX əsr

S.S. Axundov  küçəsi, 17

41

380

Cabbar Qaryağdıoğlunun evi

XVIII əsr

Qaryağdıoğlu  küçəsi, 20

42

1770

Kurqan

tunc dövrü

Şuşa şəhərinin şimal-qərbində

43

1771

Şuşa və Şuşakənd daş qutusu qəbirləri

son tunc və ilk dəmir dövrü

Şuşa şəhəri, Şuşa kəndinin yaxınlığında

44

1772

Şuşa mağara düşərgəsi

daş dövrü

 

45

5016

Realnı məktəbinin binası

XX əsr

Heydər Əliyev küçəsi

46

5017

Xəstəxana binası

XIX əsr

Heydər Əliyev küçəsi

47

5018

Yaşayış evi

XIX əsr

Heydər Əliyev küçəsi

48

5019

Qız məktəbi

XIX əsr

Heydər Əliyev küçəsi

49

5020

Aslan Qaraşərovun yaşayış evi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

50

5021

Yaşayış evi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

51

5022

Yaşayış evi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

52

5023

Yaşayış evi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

53

5024

Yaşayış evi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

54

5025

Yaşayış evi

XVIII əsr

Zəfər küçəsi

55

5026

Yaşayış evi

XIX əsr

Zəfər küçəsi

56

5027

Məşədi İbrahimin yaşayış evi

XIX əsr

Zəfər küçəsi

57

5028

Məşədi Novruzun yaşayış evi

XIX əsr

Zəfər küçəsi

58

5029

Yaşayış evi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi

59

5030

Yaşayış evi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi

60

5031

Həsən Ağanın yaşayış evi

XIX əsr

Şuşa şəhəri, Haqverdiyev küç., 17

61

5032

Yaşayış evi

XIX əsr

Dəmir yumruq küçəsi

62

5033

Yaşayış evi

XIX əsr

Dəmir yumruq küçəsi

63

5034

Şükür bəyin yaşayış evi

XIX əsr

Dəmir yumruq küçəsi

64

5035

Yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, H.Hacıyev küç., 2 A

65

5036

Yaşayış evi

XIX əsr

Şuşa şəhəri, H.Hacıyev küç., 5

66

5037

Yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, İmadəddin Nəsimi, 7

67

5038

Cəfərqulu ağanın yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, İmadəddin Nəsimi, 10

68

5039

Yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, Dəmir yumruq küçəsi, 6

69

5040

Yaşayış evi

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, Dəmir yumruq küçəsi, 8

70

5041

Kilsə qalıqları

 

Şuşa şəhəri, 8 Noyabr küçəsi

71

5042

Türbə

 

Şuşa şəhəri

72

5043

Bulaq

 

Şuşa şəhəri

73

5044

Bulaq

 

Şuşa şəhəri

74

5045

Bulaq

XVIII əsr

Şuşa şəhəri

75

5046

Bulaq

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi

76

5047

Qız monastrı

XVIII—XIX əsrlər

Şuşa şəhəri, keçmiş Zəfər küçəsi

77

5048

Bulaq

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, Köçərli məhəlləsi

78

5049

Bulaq

XVIII əsr

Şuşa şəhəri, Köçərli məhəlləsi

79

5050

Bulaq

XIX əsr

Şuşa şəhəri, Ağadədəli məhəlləsi

80

5051

“Laçın” su anbarı

XIX əsr

Şuşa şəhəri, 8 Noyabr küçəsi

81

5052

Süleyman Vəzirovun evi

XIX əsr

Şuşa şəhəri, keçmiş Marks küçəsi, 3

82

5053

Bulaq

 

Şuşa şəhəri

83

5060

Yaşayış evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi

84

5061

Yaşayış evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi

85

5062

Mamay bəyin yaşayış evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi, 3

86

5063

Məşədi Teymurun yaşayış evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi, 4

87

5064

Şor bulaq

XIX əsr

Nəvvab küçəsi

88

5065

Xəlil Məmmədovun yaşayış evi

XIX əsr

Vasif Adıgözəlov  küçəsi

89

5066

Ələkbər bəyin evi

XIX əsr

Lətif İmanov küçəsi, 4

90

5067

Bulaq

XVIII əsr

Lətif İmanov küçəsi, Çuxur məhəlləsi

91

5068

Məscid

XVIII əsr

Lətif İmanov küçəsi, Çuxur məhəlləsi

92

5069

Yaşayış evi

XVIII əsr

Füzuli küçəsi, 2

93

5070

Lətif İmanovun yaşayış evi

XVIII əsr

Füzuli küçəsi, 9

94

5071

Yaşayış evi

XVIII əsr

Füzuli küçəsi, 11

95

5072

Yaşayış evi

XVIII əsr

Füzuli küçəsi, 17

96

5073

Hacı Abbas məscidi və karvansarayı

XVIII əsr

Qarabağ küçəsi, 1

97

5074

Yaşayış evi

XVIII əsr

Y.V.Çəmənzəminli, 5

98

5075

Yaşayış evi

XVIII əsr

Y.V.Çəmənzəminli, 9

99

5076

Yaşayış evi

XVIII əsr

Y.V.Çəmənzəminli, 11

100

5077

Mərdinli məscidi

XIX əsr

Sadıqcan küçəsi

101

5078

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 5

102

5079

Cahangir bəyin yaşayış evi

XIX əsr

Sadıqcan küçəsi, 9 (1)

103

5080

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 13

104

5081

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 15

105

5082

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 18

106

5083

Hacı Məmmədin yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 22

107

5084

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 24

108

5085

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 35

109

5086

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 38

110

5087

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sadıqcan küçəsi, 48

111

5088

Yaşayış evi

XVIII əsr

M.P.Vaqif küçəsi, 21

112

5089

Hacı Yusifli məscidi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi

113

5090

Yaşayış evi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi, 6

114

5091

Məşədi Salmanın evi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi, 7

115

5092

Culfalar məscidi

XIX əsr

Təbriz küçəsi

116

5093

Yaşayış evi

XVIII əsr

Səfixan Qarabaği küçəsi, 1

117

5094

Yaşayış evi

XVIII əsr

Səfixan Qarabaği küçəsi, 2

118

5095

Bulaq

XVIII əsr

Səfixan Qarabaği küçəsi

119

5096

Dəyirman

XX əsr

Pənahəli xan küçəsi, 6

120

5097

Hacı Əlibalanın yaşayış evi

XVIII əsr

Pənahəli xan küçəsi, 8

121

5098

Kəblə Azadın yaşayış evi

XIX əsr

Pənahəli xan küçəsi

122

5099

Bulaq

XIX əsr

Pənahəli xan küçəsi

123

5100

Hacı Sadığın yaşayış evi

 

Pənahəli xan küçəsi, 17

124

5101

“Çöl Qala” bulağı

XVIII əsr

Niyazi küçəsi

125

5102

Hacı İbadın evi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi, 1

126

5103

“Çöl Qala” məscidi

XVIII əsr

Niyazi küçəsi, 11

127

5104

Yaşayış evi

XVIII əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 1

128

5105

Məşədi Süleymanın evi

XVIII əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 2

129

5106

Yaşayış evi

XVIII əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 5

130

5107

Yaşayış evi

XVIII əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 9

131

5108

Yaşayış evi

XIX əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 10

132

5109

Yaşayış evi

XIX əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 13

133

5110

Yaşayış evi

XIX əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 14

134

5111

Yaşayış evi

XIX əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 17

135

5112

Musəvinin evi

XVIII əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 18

136

5113

Yaşayış evi

XIX əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 19

137

5114

Hacı Məmməd Bağırın yaşayış evi

XIX əsr

Fatma xanım Kəminə küçəsi, 3

138

5115

Yaşayış evi

XVIII əsr

Səfixan Qarabağı küçəsi, 11

139

5116

Yaşayış evi

XVIII əsr

Səfixan Qarabağı küçəsi, 22

140

5117

Hüsü Hacıyevin yaşayış evi

XIX əsr

Səfixan Qarabağı küçəsi, 23

141

5118

Yaşayış evi

XIX əsr

Səfixan Qarabağı küçəsi, 25

142

5119

Məşədi Zeynal Hətəmovun evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 5

143

5120

Yaşayış evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 7

144

5121

Məşədi Əlinin evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 8

145

5122

Məşədi Şəhliyarın evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 9

146

5123

Yaşayış evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 14

147

5124

Yaşayış evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov, 16

148

5125

Hacı Dadaşın evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 22

149

5126

A. Əzimovun evi

XVIII əsr

Kərim bəy Mehmandarov küçəsi, 27

150

5127

Yaşayış evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi

151

5128

Məşədi İbrahimin evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi, 11

152

5129

Məşədi Cəlalın evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi, 15

153

5130

Meydan bulağı

 

Qarabağ küçəsi

154

5131

Hacı Bəşirin yaşayış evi

XVIII əsr

Qarabağ küçəsi, 8

155

5132

Dərzi Bəhramın yaşayış evi

 

Nizami küçəsi, 2

156

5133

Məşədi Hüsünün yaşayış evi

 

Nizami küçəsi, 9

157

5134

Yaşayış evi

XVIII əsr

Nəvvab küçəsi

158

5135

Məmməd Həsən oğlunun evi

XVIII əsr

Bülbül küçəsi, 4

159

5136

Kəlbə Məhəmmədin yaşayış evi

XIX əsr

Bülbül küçəsi, 14

160

5137

Xoca Mərcanlı məscidi

XVIII əsr

Sabir küçəsi

161

5138

Xoca Mərcanlı bulağı

XVIII əsr

Sabir küçəsi

162

5139

Yaşayış evi

XVIII əsr

Sabir küçəsi, 5

163

5140

Yaşayış evi

XIX əsr

İstiqlal küçəsi, 1

164

5141

Bəhmən Mirzənin yaşayış evi

XIX əsr

İstiqlal küçəsi

165

5142

Bəhmən Mirzənin ərzaq anbarı

 

İstiqlalt küçəsi

166

5143

Qulam şahın yaşayış evi

XIX əsr

İstiqlal küçəsi

167

5144

N.B. Vəzirovun yaşayış evi

XIX əsr

İstiqlal küçəsi

168

5145

Köçərli məscidi

XIX əsr

İstiqlal küçəsi

169

5146

Quyuluq məscidi

XVIII əsr

Mirzə Salah Zöhrabbəyov küçəsi

170

5147

Seyid Məcidin evi

XVIII əsr

Mirzə Salah Zöhrabbəyov küçəsi, 3

171

5148

Yaşayış evi

XVIII əsr

Mirzə Salah Zöhrabbəyov küçəsi, 11

172

5149

Yaşayış evi

XVIII əsr

Mirzə Salah Zöhrabbəyov küçəsi, 12

173

5150

Bulaq

XVIII əsr

Cabbar Qaryağdıoğlu küçəsi, Seyidli məhəlləsi

174

5151

Seyidli məscidi

XVIII əsr

M.P. Vaqif küçəsi, 16

175

5152

Məşədi Qaranın evi

XVIII əsr

Cabbar Qaryağdıoğlu küçəsi, 18

176

5153

Yaşayış evi

XIX əsr

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi, 5

177

5154

Yaşayış evi

XIX əsr

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi, 19

178

5155

Kəblə Yusifin yaşayış evi

 

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi, 30

179

5156

Zöhrabbəyovun yaşayış evi

 

Ocaqqulu küçəsi

180

5157

Yaşayış evi

XIX əsr

Ocaqqulu küçəsi, 4

181

5158

Yaşayış evi

XVIII əsr

Ocaqqulu küçəsi, 7

182

5159

Məşədi İbişin evi

XVIII əsr

Nizami küçəsi, 2

183

5160

Məşədi Zülfüqarın evi

XIX əsr

Nizami küçəsi, 4

184

5161

Hacı Aslanın evi

XVIII əsr

Nizami küçəsi, 6

185

5162

Yaşayış evi

XVIII əsr

Nizami küçəsi, 7

186

5163

Hacı Məlik oğlunun evi

XVIII əsr

Nizami küçəsi, 11

187

5164

Mir Həsən Vəzirovun yaşayış evi

XIX əsr

Mirzə Camal Ca küçəsi, 6

188

5165

Bulaq

XX əsr

8 Noyabr küçəsi

189

5166

Mamay məscidi

XIX əsr

8 Noyabr küçəsi

190

5167

Yaşayış evi

XVIII əsr

Füzuli küçəsi, 13

191

5168

Yaşayış evi

XVIII əsr

Füzuli küçəsi, 14

192

5169

Fərəməzovların yaşayış evi

 

Təbriz küçəsi, 24

193

5170

Yaşayış evi

XX əsr

Təbriz küçəsi, 25

194

5691.*

M.P. Vaqifin büstü

 

Gövhər ağa küçəsi, 3

195

5692

Bülbülün ev-muzeyi

 

Bül-bül küçəsi

196

5693

Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi

 

Şuşa şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi

197

5694

Mir Mövsüm Nəvvabın ev muzeyi

 

Nəvvab küçəsi

198

5695

Mir Mövsüm Nəvvabın qəbirüstü abidəsi

 

Molla Pənah Vaqif küçəsi

Şuşanın görüləsi yerləri